Com netejar els implants?


Per poder mantenir en òptimes condicions un implant dental és important mantenir una rutina d’higiene oral, en la qual també participa l’atenció professional.

És fonamental raspallar-se les implants després de cada menjar per poder eliminar tota la placa bacteriana i per fer-ho és recomanable emprar un dentífric poc abrasiu. A les zones de difícil accés utilizarem el fil o la seda dental i raspalls interdentals sense filferro metàl·lic per evitar ratllar l’implant o pròtesi.

És de gran importància raspallar sota i al voltant de la pròtesi, així com en l’esquerda al voltant de l’implant. Els irrigadors orals ajuden a la reducció de la placa i si hi ha algun tipus d’inflamació és aconsellable utilitzar un col.lutori antimicrobià.

Com actuar davant d’una fissura dental?

Parlem de fissures dentals quan només s’han produït en l’esmalt de la dent i tenen aspecte d’esquerda. És comú entre les persones majors de 50 anys.


Sol produir-se per l’efecte de la masticació, canvis bruscos de temperatura, bruxisme o traumatisme. També quan una peça ha estat endodonciada la dentina es pot deshidratar amb els anys amb el que la dent es pot debilitar per aquesta causa. Com només afecten l’esmalt no provoquen dolor i no suposen cap problema important pel que no necessiten de tractament encara que davant la possible penetració de bacteris de la cavitat oral és recomanable procedir al seu segellat.

Com a símptomes podem tenir una molèstia intermitent, sensibilitat al dolç, a la calor o al fred o una inflamació de les genives. Un dels problemes que té aquesta patologia és que en moltes ocasions són difícils de detectar perquè de vegades l’esquerda és tan petita que és invisible a simple vista.

A la Clínica Dental es pot recomanar el segellat mitjançant una resina plàstica per omplir l’esquerda o el tractament endodòntic si l’esquerda s’estén cap a la polpa. Si la dent, la seva arrel i el seu nervi estan greument danyats, de vegades l’única opció és realitzar una extracció.


En qualsevol cas sempre és important acudir a la Clínica si es deteca una fissura o abans les primeres molèsties.