Repercusions dels trastorns de conducta alimentaria amb la salut dentalDurant aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Internacional de la lluita contra els trastorns de conducta alimentària (TCA).

Les erosions dentals, especialment a la cara lingual o palatina de les dents anteriors, són una de les manifestacions més característiques de les persones amb trastorns de la conducta alimentària, sobretot a la bulímia, i es deuen a l’acció de l’àcid dels sucs gàstrics de l’estómac en provocar el vòmit recurrent. És important que la persona prengui consciència del dany que la seva conducta està provocant a les dents i que, a més de sol·licitar l’ajuda necessària per curar-se, prengui algunes mesures addicionals per evitar que l’erosió empitjori:

No raspallar-se just després del vòmit.

Esbandir-se amb abundant aigua abans del raspallat.

Utilitzeu productes amb substàncies humectants i que estimulin la salivació per disminuir l’acidesa bucal.

No abuseu de sucs de fruita àcids.

Fugir de la ingesta d’aliments rics als sucres.

La inflamació de les glàndules salivals, la queilitis (inflamació de la comissura labial) i la xerostomia (sequedat bucal) són altres de les manifestacions bucodentals de les persones amb bulímia nerviosa, que també poden patir, igual que en el cas de l’anorèxia nerviosa, alteracions periodontals, degudes a l’escassa ingesta de nutrients essencials per a un bon manteniment dels teixits de suport i lesions dels teixits tous (mucoses).