Com afecta la Covid 19 a la cavitat bucal?


Després de gairebé dos anys de pandèmia ja hi ha diferents evidències de com pot afectar la Covid 19 a la teva salut oral

☑ Pèrdua del sentit del gust. La distorsió o la pèrdua del gust es consideren símptomes de Covid-19 menys habituals, encara que més de 4 de cada 10 persones solen patir-los.

☑ La pèrdua del gust del tot (ageusa) o els canvis en la percepció dels sabors (disgèusia) apareixen amb més freqüència en la primera setmana de la malaltia.

☑ Llengua Covid. Les alteracions en la llengua són altres símptomes de Covid-19 a la boca que poden aparèixer en contraure la malaltia.

☑ Entre els més freqüents, la papilitis lingual transitòria (la inflamació o la irritació de les papil·les gustatives), la llengua engrandida amb les marques de les dents als laterals o la llengua inflamada i amb depapilació en pegats.

☑ Síndrome de boca ardent. La sensació de cremor, coïssor o formigueig també han estat descrites entre les persones afectades per Covid-19.

☑ Boca seca. Moltes persones també van manifestar la sensació de boca seca com un símptoma de la malaltia. Les hipòtesis apunten que el virus podria afectar les glàndules salivals, fet que podria provocar una disminució de la producció d’aquest fluid.