Inhaladors i asma: com mantenir una bona salut bucodental?

L’erosió dental es caracteritza per la pèrdua de les capes d’esmalt i dentina de les dents a causa de l’acció dels àcids. El llindar de pH per a la desmineralització de l’esmalt dental és per sota de 5,5.

Els medicaments per a l’asma poden conduir a un risc més gran d’erosió dental en reduir la protecció salival contra els àcids dels refrescos, els sucs de fruites i els suplements dietètics i fins i tot dels àcids gàstrics quan hi ha reflux gàstric.

A més, els principals fàrmacs per a l’asma, especialment els que vénen en pols, creen un pH inferior a 5,5, que és el nivell crític per a la dissolució dels components de l’esmalt. Esbandir-se la boca després de fer servir inhaladors també és útil per tractar i prevenir l’erosió dental.

En definitiva, l’educació bucodental de les persones amb asma juga un paper important en el manteniment de la salut bucal. En particular, la higiene bucal, els hàbits alimentaris correctes i l’ús adequat dels inhaladors són fonamentals.

Hàbits que fan malbé l’oclusió infantil.

Hi ha alguns relativament freqüents que poden danyar la salut oral infantil produint maloclusió o alteració en la forma de mossegar. Aquests són l’hàbit de succionar el polze, la deglució lingual i lús inadequat del xumet.

Tenint present les maloclusions que poden causar, té una gran importància el seu control en els primers anys de vida per interceptar-los a temps i tornar-li al nen el desenvolupament harmònic funcional, valorant per això la necessitat d’un tractament precoç interceptiu.

En condicions òptimes, els hàbits s’han d’eliminar en el segon any de vida o abans, i si persisteixen més enllà dels 3 anys s’han d’iniciar accions per cessar-lo.